December 2023

Hierbij informeren wij u weer graag over het werk en de voortgang van de Stichting Joy for Children. De laatste nieuwsbrief dateert alweer van maart dit jaar. Een lange “stille” periode van onze kant qua informatie maar we hebben niet stilgezeten.

Allereerst zijn wij verheugd te melden dat de vacature van secretaris, die ontstaan is door het afscheid van Jeanet, weer is ingevuld. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van maart heeft Annemieke Koetsier zichzelf aangeboden als opvolgster van Jeanet. Hierbij stelt Annemieke zichzelf aan u voor: Geboren in 1974. Reeds 25 jaar met heel veel plezier werkzaam bij KLM in verschillende functies. Ik ben in 2017 voor de liefde verhuisd van Leiden naar Vianen. Daar woon ik samen met Sebastian en zijn twee kinderen; mijn bonuskinderen. Voor die tijd heb ik veel gereisd. In 2010 heb ik 7 weken in India rondgetrokken. Een enorm intense ervaring. Het verschil tussen rijk en arm enerzijds en ook het prachtige landschap en de overweldigende natuur anderzijds. Ik leerde Dick de Vos kennen in Vianen. Toen hij vertelde over Joy For Children sprak het mij direct aan. Ik heb tenslotte met mijn eigen ogen gezien hoe goed de kinderen in India de hulp kunnen gebruiken. Alle kinderen in India in ogenschouw nemend is de Stichting relatief klein. Voor de 600 kinderen die op dit moment door JFC worden gesteund betekent het echter de wereld; een fijnere jeugd en kans op een betere toekomst. 

Een tweede, voor de gehele organisatie, belangrijk gegeven is dat we in India per 1 oktober jongstleden onze FCRA-erkenning (vergelijkbaar met de Nederlandse ANBI erkenning) weer voor de aankomende vijf jaren hebben mogen ontvangen. Hiermee zijn we ook in India vrijgesteld van inkomsten- en schenkbelasting. Wat zeker ook zo belangrijk is; we mogen als NGO (particuliere organisatie) de zorg blijven bieden zoals we die voor ogen hebben.

Per 1 juli is het nieuwe schooljaar gestart. Dit is ook het moment van afscheid voor de kinderen die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. Altijd een moment om bij stil te staan. Dit jaar 49 kinderen die klaar zijn voor een leven buiten Joy for Children. In onze overtuiging genoeg handvatten om zelfstandig verder te gaan, hetzij in een baan of verder studeren. We proberen uiteraard in contact te blijven. De vrijgevallen plaatsen zijn weer ingevuld; 49 nieuwe kinderen zijn welkom geheten met zicht op een betere toekomst! 

Eén van de onderwerpen in de laatste nieuwsbrief was de achterstand in onderhoud mede vanwege de coronaperiode. In het 4e centrum was het toiletgebouw wegens betonrot dringend aan vervanging toe. Met de financiële ondersteuning van de organisaties K.O.O.K Alkmaar, Emmaus Bilthoven en KCE Fonds Eemnes hebben we het complete toiletgebouw kunnen vernieuwen.
         
Woensdag 13 september heeft het 6e Joy for Children tennistoernooi plaatsgevonden. Rond 35 spelers hebben een leuke en sportieve dag gehad. Wij als bestuur kijken terug op een geslaagde dag. Het weer zat mee en de sfeer was goed. Met elkaar hebben we van een heerlijke lunch genoten en aan het einde van de dag konden we een prachtig bedrag van ca. €3.500,- bijschrijven op de rekening van de Stichting. Dankzij de deelnemers en een groot aantal bedrijven die ons die dag financieel en met goederen hebben gesponsord, was het een geslaagd toernooi. Reden temeer om volgend jaar weer het Joy for Children tennistoernooi te organiseren.

Vrijdag 27 oktober is het, inmiddels jaarlijkse, diner-event georganiseerd. De insteek voor deze avond is elkaar ontmoeten, genieten van een heerlijk diner en tevens de kinderen in India steunen. We mochten 73 gasten ontvangen. De avond is opgeluisterd met pianomuziek. Dankzij de sponsoring van de wijn en iets lekkers bij de koffie alsmede de losse wijnverkoop en extra giften hebben we een mooie netto-opbrengst van €3.083,- kunnen noteren. De opbrengst in combinatie met het samenzijn is voor ons als bestuur zeker de moeite waard om dit event volgend jaar, al dan niet op een andere locatie, weer te organiseren. Mocht u een suggestie hebben met betrekking tot een locatie waar ca. 80 genodigden van een diner kunnen genieten dan zijn deze van harte welkom en nemen we die graag mee in de overweging.

We zijn er best trots op dat de jeugd van de plaatselijke voetbalvereniging Everstein speelt met de naam/Logo van Joy for Children. Dit idee is geïnitieerd door het bestuur van Everstein. Belangrijk voor ons om te vermelden; er is geen financiële bijdrage of verplichting van de kant van Joy for Children gevraagd. Op Facebook heeft Everstein de navolgende uitleg gegeven: Wellicht is het u al opgevallen? De jeugd van SC Everstein speelt in nieuwe shirts. SC Everstein heeft als vereniging gekozen voor een nieuwe opzet van sponsoring bij de jeugd. Teams worden niet meer individueel gesponsord (kleding) door bijvoorbeeld een bedrijf. Sponsoring gebeurt vanuit een Jeugd Sponsor Plan. Met de opbrengsten hiervan willen we al onze jeugdteams voorzien van dezelfde kleding. Naar voorbeeld van o.a. Barcelona worden de shirts van onze jeugd opgevuld met het logo van een goed doel. Dit goede doel is het lokale Joy for Children geworden, dat zich al jaren inzet voor hulp aan de allerarmste kinderen in India. Jaarlijks zal er eveneens een actie op touw gezet worden om deze stichting financieel te ondersteunen.  

 
In het voorgaande leest u dat we volop in beweging zijn en vele positieve zaken kunnen melden. Hier zijn we dankbaar voor. Echter de financiële zorg blijft. De prijzen stijgen, zo ook in India. Het is jaarlijks weer een hele toer om de begroting sluitend te krijgen. De laatste twee jaren is dat ons niet gelukt en hebben we de reserves aan moeten spreken. Ons financiële jaar loopt van 01 april tot 31 maart. Omdat we ruim over de helft zijn kunnen we nu al een redelijk inschatting maken hoe het ons dit jaar zal vergaan. De inkomsten tot heden afgezet tegen de begroting van 2023/2024 laat ons zien dat we naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar weer een beroep moeten doen op onze reserves. Omdat we de reeds opgenomen kinderen continuïteit willen bieden heeft dit onderwerp onze volle aandacht. Vanwege dit streven overwegen we enige negatieve besluiten ten aanzien van het aantal kinderen waarvoor we de zorg op ons kunnen nemen de aankomende jaren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het niet meer invullen van de leeggekomen plaatsen per 1 juli volgend jaar, te snijden in ondersteuning aan de studenten en aan de 45 meisjes in het Salvation Army project of zelfs te snijden op meerdere fronten. Uiteraard blijven we ons uiterste best doen om dit te voorkomen. Mocht u in de gelegenheid zijn om ons een extra steuntje in de rug te geven dan is dit van harte welkom.

Graag willen we hierbij een paar mogelijkheden onder de aandacht brengen waarmee u ons financieel kunt steunen zonder de “knip” te openen:

  • Lege cartridges en of toners uit de printers. Wij verzamelen ze graag.
  • Aankopen via het portal www.doelshop.nl. Als via u dit portal Joy for Children als doel kiest, vervolgens de webshop selecteert waar u uw aankopen wilt doen, ontvangt Joy for Children een kleine commissie over uw aankopen. Dit heeft geen invloed op uw aankoopprijs.

Tevens willen we hierbij alle donateurs en belangstellenden bedanken voor de reeds ontvangen steun aan Joy for Children. Zonder uw steun is het voor ons niet mogelijk om dit werk te doen.

Tot slot wensen wij u en een ieder die u lief is goede Kerstdagen en een gezond en succesvol 2024.

Giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Enkele van onze sponsors: