belastingvoordeel

Geachte (aspirant) donateur,

Geeft u wel eens aan een goed doel of overweegt u dit te doen? Als u geld doneert aan een goed doel kunt u (een deel van) dit bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting! In 2014 is dat nog aantrekkelijker geworden. Wat is er gewijzigd?

De belangrijkste voorwaarden voor aftrek van de giften zijn:
• Het goede doel moet bij de belastingdienst geregistreerd zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (Joy for Children heeft deze fiscale status).
• U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan (bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift).
• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag, groot 1% van uw drempelinkomen (met een minimum van € 60). Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.
• U kunt niet meer aftrekken dan het maximum (10% van je drempelinkomen).

Alleen het bedrag aan giften tussen de beide drempels is dus aftrekbaar.

Periodieke giften
Deze drempels gelden niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan! Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Deze periodieke giften moesten tot 31 december 2013 nog bij een notaris in een akte vastgelegd worden, maar vanaf 1 januari 2014 hoeft dat niet meer.

Joy for Children mag dan ook zelf een onderhandse akte van schenking opstellen.

De volgende punten zijn van belang bij het opstellen van de overeenkomst:
• De hoogte van de uitkeringen is tussentijds beïnvloeden.
• U doet de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren, ten minste jaarlijks.
• U mag een overeenkomst aangaan voor onbepaalde tijd, waarin wordt opgenomen dat deze na de vijf verplichte jaren mag worden opgezegd.

Tot slot, de schenkingsovereenkomst moet afhankelijk zijn van een leven (in de meeste gevallen van uzelf of van het leven van uw partner). De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de schenkingsovereenkomst in een aantal gevallen mag eindigen zonder fiscale gevolgen, namelijk:
• Als de schenker arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt.
• Als de ANBI zijn ANBI-status verliest of failliet gaat.

Mocht u samen met Joy for Children een onderhandse akte van schenking willen opstellen, dan kunt u hier het formulier Overeenkomst Periodieke gift downloaden. Na het invullen van uw gegevens op beide exemplaren, namelijk schenken en ontvanger, kunt u deze naar ons mailen, , of per post opsturen naar Dorpsstraat 38, 4124 AM Hagestein. Na ontvangst zullen wij de akte completeren met de gegevens van Joy for Children, ondertekenen en naar u terugsturen.

Enkele van onze sponsors: