Joy For Children in uw testament

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken waar je over na gaat denken, is aan wie, en wat je wilt nalaten. Niet bepaald beslissingen die eenvoudig te nemen zijn, je wilt graag een goede keuze maken. Door Joy FOR Children op te nemen in uw testament helpt u Joy For Children mee de kinderen te helpen in de toekomst. U kunt ervoor kiezen Joy For Children te helpen en ons tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament.

Wat is een legaat?
Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Joy For Children. Als u Joy For Children tot legataris in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Wat is een erfstelling?
Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u Joy For Children in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet - boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag - belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap Echter, voor een goed doel als Joy For Children, die door de overheid zijn erkend, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk ook bij Joy For Children komt.

Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u denkt. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer het testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen. Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw kinderen. Heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Anders ? Als u geen erfgenamen hebt, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

De notaris
Voor u besluit over te gaan tot het opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier waarschijnlijk goed over nadenken. Uw notaris kan adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl.

Enkele van onze sponsors: