veelgestelde vragen

Hoe kan ik Joy For Children helpen?
U kunt Joy For Children op verschillende manieren helpen, zowel persoonlijk als met een vereniging of bedrijf. U kunt: 
•  Vaste donateur worden. Als vasten donateur machtigt  u Joy For Children om maandelijks een bepaald bedrag van uw rekening af te schrijven.
•  Eenmalige donateur.  U kunt Joy For Children machtigen om eenmalig en bedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt ook zelf een donatie overmaken naar de rekening van Joy for Children. 
• En actie organiseren om zodoende geld op te halen. Indien u dit van plan bent wordt het op prijs gesteld om hierover contact op te nemen met Joy For Children.
• Is er een minimum of maximum bedrag voor donatie? Nee, er is geen boven- of ondergrens. Elke euro telt.

Waar kan ik een adreswijziging doorgeven?
U kunt dat aangeven via een email aan ons of telefonisch aan de voorzitter van Joy For Children; Dick de Vos 0347 352041

Hoe kan ik mijn machtiging wijzigen/stopzetten?
Door een email te sturen naar ons of telefonisch contact opnemen met de voorzitter van Joy For Children. Dick de Vos telefoon 03 .352041.

Waar vind ik informatie over notariële akte?
Informatie hierover vind u onder Help Ook! - Belastingvoordeel op deze site

Waar vind ik informatie over het opnemen van Joy For Children in mijn testament?
Informatie over het opnemen van Joy For Children in uw testament vind u onder Help ook - Testament op deze site.

Collecteren jullie ook op straat?
Nee. In het verleden zijn artikelen in de media verschenen over privé-personen die een collecte doen (op straat of aan de deur) uit naam van diverse organisaties. Joy For Children wil echter duidelijk maken dat wij geen gebruik maken van straatcollecte met een collectebus. Wij betreuren het dat anderen het vertrouwen van mensen én de naam van verschillende organisaties misbruiken bij dit soort acties. Wij adviseren dan ook niet te doneren aan deze personen en bij collecte altijd om een identificatie te vragen.

Kan het zijn dat ik telefonisch benaderd word door Joy For Children?
Ja, dit kan gebeuren. Echter alleen op uw verzoek om meer informatie. Om onze langlopende projecten te kunnen uitbreiden zijn we op zoek naar meer mensen die Joy For Children structureel willen steunen.

Kan je een telefonische machtiging afgeven?
Ja, Joy For Children voldoet aan de voorwaarden die hiervoor gesteld zijn. Zo moeten wij na de toezegging van uw machtiging via de telefoon u binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging sturen. Hierin staan de afspraken die tijdens het gesprek met u zijn gemaakt . Mochten er fouten instaan of wilt u de machtiging wijzigen of alsnog stopzetten kunt u dat met een telefoontje aan ons doorgeven of via email.

Kan ik bij Joy For Children ook kleding, knuffels of voedingsmiddelen aanbieden?
Nee, Joy For Children distribueert geen goederen. Transport van Nederland naar de werkgebieden is vaker vele malen duurden dan de spullen lokaal te kopen. Een bijkomend voordeel is dat we de lokale economie helpen door daar onze inkopen te doen. 

Enkele van onze sponsors: