December 2015

Hierbij de laatste informatie over het jaar 2015. U zult ongetwijfeld de nieuwsberichten in de krant en televisie hebben vernomen met betrekking tot de overstromingen in India. Wij zijn in twee centra hiervan helaas niet gespaard gebleven. De kinderen van deze centra zijn enerzijds ondergebracht in een gebouw van een bevriende hulporganisatie, Meyers Children Home, en anderzijds in een gebouw hetgeen door de lokale bevolking beschikbaar is gesteld. Hierdoor zijn we toch in de gelegenheid gesteld om de nodige zorg te bieden. De familieleden van de kinderen die woonachtig zijn rondom deze centra hadden het zwaar. Er was tekort aan eten en drinken. Men kon zich niet verplaatsen vanwege het hoge water. Joy for Children is toen gestart met noodhulp. Deze hulp bestond uit het verstrekken van drinkwater en rijst. Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is het water weer gezakt en is de gedane noodhulp niet meer nodig.

Met de kinderen gaat het in het algemeen erg goed. Gezondheid en schoolresultaten zijn prima. Enkele kinderen zijn, vanwege de goede studieresultaten, doorgestroomd naar een staatsinternaat. In deze staatsinternaten is er voor deze groep uitgekozen kinderen ook een goede verzorging en zijn zij na de studie van een goede baan verzekerd. De leeggevallen plaatsen in onze centra zijn weer ingevuld.

Door omstandigheden konden we het gebouw waar centrum 2 in gevestigd was niet meer gebruiken. We moesten vrij plotseling verhuizen. De leiding in India heeft op een zeer adequate wijze gereageerd. In een paar maanden tijd is er een nieuw gebouw gevonden wat wederom beschikbaar is gesteld door de plaatselijk bevolking. Met wat aanpassingen zijn we weer volledig operationeel en kunnen we aan de kinderen weer de volledige zorg bieden zoals we dat voor ogen hebben. In de tussenliggende maanden is het wat behelpen geweest maar de kinderen zijn ook in deze periode in alle behoefte voorzien.

Voor de financiële ondersteuning aan Joy for Children zijn en worden er verschillende acties opgezet. Graag lichten we er weer een paar uit. Postduiven vereniging Utrecht € 250,- Reisgezelschap die een kerkdienstcollecte hebben gehouden tijdens een reis door India en Nepal. € 265,- Bussinesclub Contactus Everdingen € 500,- Kringloopwinkel Zaltbommel € 1.135,-. Dit zijn enkele voorbeelden van mooie acties die we als bestuur erg toejuichen, wilt u ook ambassadeur voor JFC zijn en heeft u promotie materiaal nodig laat het ons weten. Daarnaast extra giften van verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven en particulieren. Extra giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children.

Een doorlopend aandachtspunt is de continuïteit voor langere termijn. Voor de financiële continuïteit zijn we op zoek naar personen die zich in willen zetten voor fondsenwerving. Wij zoeken ambassadeurs. We stellen ons voor dat deze personen ons helpen met het vinden van nieuwe donateurs en andere kanalen voor fondsenwerving. Mocht u hiervoor interesse hebben horen we het graag via mail of bellen naar 06-53213866.

Rest mij u namens het bestuur nog hartelijk te bedanken voor uw steun aan Joy for Children, u goede kerstdagen en een voorspoedig 2016 te wensen.

Met vriendelijke groeten,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: