Maart 2016

Geachte donateur en belangstellende. Begin maart hebben we ons jaarlijkse bezoek aan India gebracht. Het verheugt ons u te kunnen melden dat het met de kinderen erg goed gaat. Alle kinderen blaken van gezondheid. Natuurlijk komt een verkoudheid of iets dergelijks ook voor, maar geen ernstige ziekten.

Een aantal nieuwe kinderen hebben we mogen begroeten. De nieuwe kinderen zijn in de plaats gekomen van kinderen die het centrum hebben verlaten door, een plaats in een staatsinternaat, het voltooien van hun studie of omdat zij niet verder wilde studeren en een baan hebben gevonden. Ook zijn er een paar kinderen met hun familie vertrokken naar een andere regio.

In de nieuwsbrief van december hebben we u geïnformeerd over de verplaatsing van centrum 2. We hebben nu zelf kunnen constateren dat het weer “dik” voor elkaar is. Dank aan het plaatselijke bestuur.

Er is met alle eigenaren van de centra een overeenkomst gesloten dat we voor langere tijd de gebouwen kunnen gebruiken. Deze overeenkomsten zijn notarieel vastgelegd. Hiermee hopen we te voorkomen dat we plotseling moeten verhuizen.

In de voorbije maanden zijn er weer verschillende acties opgezet. Graag lichten we er weer een paar uit: Deelnemers Hagesteins Talent bekend € 841,95, oliebollenactie familie Van der Meer Meerkerk € 400,-, Collecte Nederlands Hervormde Kerk te Heukelum € 275,- Dit is een voorschot op de gezamenlijke actie georganiseerd door CBS De Wegwijzer. De Oude kassa, kringloop winkel te Veenendaal, € 1.200,- Dit zijn enkele voorbeelden van mooie acties die we als bestuur erg toejuichen. In december mochten we een groot aantal giften ontvangen van bedrijven en particulieren. Door al deze acties en extra giften hebben we het jaar financieel goed kunnen afsluiten. Waarvoor heel hartelijk dank.

Belangrijke info
Donderdagavond 12 mei organiseren we een diner- event. Dit event zal plaatsvinden bij restaurant Grand Athina te Leerdam. www.grandathina.nl U kunt tegen een tarief van € 50,- pp deelnemen aan dit event. U kunt dan kiezen uit een mooi a la carte driegangen menu, inclusief drankjes. De Drankjes worden in zijn geheel gesponsord door Grand Athina. Tevens heeft Grand Athina Joy for Children een aantrekkelijke couvertprijs aangeboden. Heeft u belangstelling om op deze wijze de stichting te steunen, reageer snel. Vol = vol. U kunt zich aanmelden per e-mail op info@joyforchildren.com of bij een van de bestuursleden.

Extra giften zijn ook altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Rest mij u, ook namens het bestuur, nog hartelijk te bedanken voor uw steun aan Joy for Children,

Met vriendelijke groeten,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: