Juli 2016

De zomer vakanties in India zijn teneinde. Het nieuwe schooljaar is gestart. De kinderen zijn alle weer voorzien van een nieuw schoolkostuum en het benodigde lesmateriaal.

Enkele tientallen nieuwe kinderen hebben we mogen begroeten. De nieuwe kinderen zijn in de plaats gekomen van kinderen die het centrum hebben verlaten door; een plaats in een staatsinternaat, of het voltooien dan wel voortzetten van een vervolgstudie aan de universiteit.

Een meisje in centrum 3 heeft bij het spelen haar arm gebroken. De ziekenhuiskosten waren 2.700 Rupee ( 36,- euro).

De procedure voor het maken van de keuzes met betrekking tot welk kind er wordt opgenomen, is gewijzigd. Voorheen werd dit gedaan aan de hand van de in Nederland voorgeschreven criteria en was dit vervolgens de verantwoording van de staf in India. In de nieuwe procedure laten wij ons als bestuur informeren en nemen tezamen met de staf in India de beslissing. Door deze hernieuwde procedure weten we in Nederland, op het selectie moment, meer over de achtergrond van de kinderen en is de druk van buitenaf op de plaatselijke staf minder.

Aan het einde van deze maand komt Martin Boda naar Nederland. Martin is de spil waar de stichting in India om draait. Het bestuur heeft Martin, op haar privékosten, uitgenodigd. We willen Martin graag Nederland laten zien en u in de gelegenheid stellen om hem persoonlijk te ontmoeten. We organiseren hiervoor op dinsdag 2 augustus een donateursavond. Op deze avond zult u worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken en word u in de gelegenheid gesteld om Martin te ontmoeten. Ook zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen. De locatie is bij Europe -Vans BV aan de Ambachtsweg 4 te Leerdam. U bent van harte uitgenodigd. Voor de organisatie wordt het op prijs gesteld als u even laat weten of u komt. Dit kan per email: of bij een van de bestuursleden.

In de voorbije maanden zijn er weer verschillende acties georganiseerd. Graag lichten we er weer een paar uit: Een aantal studenten van het Cals College in Nieuwegein hebben een studieproject afgerond waarbij een stuk van de opbrengst voor Joy for Children was. Opbrengst 720,- euro. Een niet nader te noemen bedrijf ( op eigen verzoek) heeft een jubileum gevierd. In plaats van cadeaus is er een gift voor de Stichting gevraagd. Opbrengst 3.000,- euro. Het diner-event door ons zelf georganiseerd heeft het prachtige bedrag van 2.340,- euro opgebracht. Dit zijn enkele voorbeelden van mooie acties die we als bestuur erg toejuichen. Waarvoor heel hartelijk dank.

In het najaar zullen we een tennis dag organiseren. Deze activiteit zal plaatsvinden op het tennispark van tennisvereniging Lexmond. Elke deelnemer zal minimaal drie dubbelpartijen van 20 minuten spelen. Over de juiste datum wordt u nog geïnformeerd.

Extra giften zijn ook altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Rest mij u, ook namens het bestuur, nog hartelijk te bedanken voor uw steun aan Joy for Children,

Met vriendelijke groeten,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: