Maart 2017

Graag informeren wij u weer over het werk van Joy for Children. In januari heeft het jaarlijkse bezoek aan onze organisatie in India plaatsgevonden. Naast de reguliere zaken zoals de controle van de boeken, en gesprekken over het werk en vooruitgang van de Stichting is er ook veel tijd aan de kinderen besteed. Deze tijd werd gevuld met gesprekjes, voordrachten, zang, dans, een poppenkast voorstelling en diverse anderen activiteiten.

We hebben weer kunnen constateren dat het uitstekend gaat met de kinderen en de organisatie. Uiteraard zijn er altijd punten van verbetering maar dit hoort bij een dynamische Stichting, iets wat Joy for Children graag wil zijn.  In het laatste jaar zijn weer een aantal kinderen goed afgezwaaid. Om u een indruk te geven waar de kinderen na Joy for Children aan de slag gaan, volgt hieronder een stukje uit de rapportage van centrum 1, gelegen in Pothunuru. Het betreft hier twee kinderen van het eerste uur.

This is to inform you about the children who left our JFC 01 centre and their present position.

  1. G. John Siril. He joined in our centre on 01.01.2008. he was studying Jr Intermediate class. He completed Sr. Intermediate in April 2009. Then he joined in English medium course with electrical and electronics engineering batch. This was from 2009 to 2013 . during that period he was given education help of RS.10,000/-per year. He passed Intermediate in 1st class and also engineering in 1st class. At present he is waking as village revenue Assistant in the Andhra Pradesh government. They pay RS.5000/- p.m. now he is taking coaching for banking services and other government jobs.
  2. Pasupuleti Maunica. This girl joined in our project on 01-01-2008. Then she was studying 5th class. She completed her intermediate with mathematics, physics and chemistry as optional subjects. During her intermediate course she is helped with RS.3000/- p.a., she left our centre after completing the intermediate course. Now she is working as teacher in Santhi Vidyani Kethan., Raghava Puram which is 3kms. away from Pothunuru.
    The children who left their centre are happy and they are thankful to J.F.C. India and to J.F.C. the Netherlands

In de voorbije maanden zijn er weer verschillende acties georganiseerd. Graag lichten we er weer een paar uit:

  • De wisselgeldbussen die in verschillende winkels in Vianen staan, brachten het totaal bedrag van € 289,99 op.
  • Van de vereniging “Wij Aktief” in Reahus Friesland, hebben wij een donatie ontvangen van € 250,-

Daarnaast mochten wij ook van enkele bedrijven een mooie bijdrage voor de Stichting ontvangen.

In de laatste bestuursvergadering is besloten een zevende centrum te openen. Dit centrum komt aan de rand van een kolonie met ca.1400 inwoners. Waaronder ca. 300 kinderen. Er zijn in deze kolonie veel wezen en kinderen uit een éénouder gezin. Veel zijn HIV geïnfecteerd. Sterfte van volwassenen aan Aids is hoog. Vanwege armoede worden veel meisjes op hun twaalfde uitgehuwelijkt, wat weer veel kindermoeders tot gevolg heeft. Kinderen gaan niet of nauwelijks naar school omdat er in het voor- en najaar gewerkt moet worden op het land. Tussentijds is er geen mogelijkheid om inkomsten te genereren.
De lokale bevolking heeft een gebouw ter beschikking gesteld. Dit gebouw wordt door hen aangepast en door Joy for Children ingericht als centrum. We hopen binnen enkele maanden van start te gaan met de eerste 25 kinderen. Hiermee gaan we richting 500 kinderen totaal, waar Joy for Children hulp aan biedt. Wij zijn erg blij en dankbaar dat we door u in staat worden gesteld dit werk te doen.

Hierbij berichten wij u dat het bestuur in Nederland is uitgebreid met een vijfde bestuurslid: Marianne Penning. Marianne zal naast haar bestuurlijke taken ook extra aandacht besteden aan het werven van donateurs en andere mogelijkheden tot fundraising. Meer over Marianne kunt u vinden op onze website onder het knopje “bestuur”.

Diner event 2017
Na het succes van vorig jaar willen we dit jaar weer een diner-event organiseren. Dit is ingepland voor 11 mei aanstaande. Zet u het alvast in uw agenda ? Meer informatie volgt nog.

JFC Tennistoernooi 2017
Ook dit jaar organiseren we weer een tennistoernooi, ook hierover wordt u later geïnformeerd. Het toernooi zal plaats vinden in de maand September.

Extra giften zijn uiteraard altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Mede namens het bestuur bedankt voor uw steun aan Joy for Children.

Met vriendelijke groeten,
Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: