December 2017

We zijn verheugd u te kunnen melden dat het 7e zorg- en onderwijscentrum van Joy for Children is geopend.14 meisjes en 11 jongens zijn welkom geheten. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de vijf en twaalf jaar. Op de eerste dag hebben deze kinderen nieuwe kleding en alle benodigdheden voor scholing ontvangen. Hiermee komt het aantal kinderen waar we zorg aan bieden op 493.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze Indiase voorzitter, Dhr. Prakassa Rao. Een hartstilstand maakte een plotseling einde aan zijn leven. Dhr. Prakasa Rao was voorzitter vanaf het eerste uur. Hij vervulde zijn taak met grote toewijding. Er is onder zijn leiding veel gezongen, gegoocheld en geknutseld. Wij en de kinderen zullen hem missen.

Als nieuwe voorzitter is mevrouw Santosham benoemd. Mevrouw Santosham is ook bestuurslid vanaf het eerste uur. Zij is zeer capabel en enthousiast en heeft al veel bijgedragen aan het slagen van Joy for Children. We zijn erg blij dat zij deze taak op zich heeft genomen.

Op 20 september hebben we ons tweede Joy for Children tennistoernooi georganiseerd. Dit toernooi stond in het teken van sportieve gezelligheid en geld inzamelen voor de inrichting van het 7e centrum. Het is beide gelukt. De gezelligheid was duidelijk aanwezig en de netto opbrengst was € 3.900,- In alle opzichten een geweldige dag.

We mochten in de voorbije maanden weer een aantal extra donaties ontvangen. Enkele voorbeelden zijn: Vereniging Emmaus Bilthoven € 2.000,-; Stichting K.O.O.K. Alkmaar € 2.000,-; Stichting KCE Fonds € 500,-; Opening nieuw bedrijfspand Boshuis Vuren € 1.032,-; Opening Eplucon Nunspeet € 1.360,-. Daarnaast mochten wij ook van verschillende bedrijven en families een bijdrage voor de Stichting ontvangen.

Uiteraard zijn we trots en dankbaar dat we dit werk samen met u, onze donateurs, kunnen doen. Echter, er zit een ander kant aan de medaille. Onze ambities leggen ons wel een financiële verplichting op. Een verplichting waarvoor we zo’n groot mogelijk draagvlak zoeken. Helpt u ons met het vinden van nieuwe donateurs?

Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Wij als bestuur. Marianne, Dick, Dim, John en Ton, danken u voor de steun welke wij mochten ontvangen in het jaar 2017. We hebben er vertrouwen in dat we samen met u het werk van en voor Joy for Children kunnen continueren.

Wij wensen u tenslotte goede Kerstdagen en een gezond 2018 toe.

Met hartelijke groeten,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: