Maart 2018

Dit jaar was het een bezoek met een speciaal tintje. Naast de reguliere werkzaamheden met betrekking tot boekcontrole, nacalculaties, budgetteren en aandacht voor de kinderen, waren er tijdens dit bezoek nog twee bijzondere gebeurtenissen.

Het eerste bijzondere was een bezoek aan het, in november vorig jaar, geopende 7e centrum. Als je tijdens zo’n bezoek weer voor het eerst op een nieuw centrum komt is dit altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Een kroon op het werk van ons als bestuur maar voornamelijk ook voor u als donateur. De 25 nieuw opgenomen kinderen zijn blij. Blij dat er aan hen uitzicht wordt geboden op een goede toekomst.

Bij de eerste opname van de kinderen wordt er altijd een medisch check uitgevoerd. Ten eerste om te weten hoe de fysieke gesteldheid is en ten tweede om te weten welke vooruitgang we boeken in de (nabije) toekomst. Bij de medische check hoort ook de registratie van lengte en gewicht. Om de voortgang te volgen worden deze metingen elke drie maanden herhaald. Na de eerste drie maanden zijn de resultaten van vooruitgang al sterk zichtbaar. Kinderen zijn in deze eerste periode gegroeid in lengte en toegenomen in gewicht. Sommige kinderen zijn wel twee en een halve centimeter gegroeid en/of één tot wel zes! kilo in gewicht toegenomen. Enerzijds geeft dit aan welke voedingsachterstand de kinderen hebben en anderzijds zegt dit iets over de uitgebalanceerde voeding in onze centra.

Het tweede bijzondere tijdens deze reis was de viering van ons 10 jarig bestaan. Een mijlpaal voor Joy for Children. In alle centra is dit gevierd. In het ene centra wat uitbundiger dan in het andere maar overal feest. Kinderen hadden allen een scala van activiteiten voorbereidt. De activiteiten bestonden uit, dans, muziek, zingen, voordrachten en niet te vergeten een klein cadeautje. Bij een viering hoort tenslotte een cadeautje.

Een aantal kinderen die het centrum in de voorgaande jaren hebben verlaten waren ook aanwezig. Fijn deze weer terug te zien. Het gaat hen allen goed. Ze studeren of hebben een baan. Per 1 april aanstaande nemen we in het nieuwe 7e centrum nog acht kinderen extra op. Hiermee komt het aantal kinderen waar Joy for Children zorg aan biedt op 500. Met dit mooie ronde aantal kinderen wordt het tienjarig bestaan extra onderstreept.

Van alle centra kunnen we u melden dat het goed gaat met de kinderen. Zij zijn allen in goede gezondheid en vrolijk bovendien. Goede studieresultaten worden er behaald. Natuurlijk is het zo dat niet alle kinderen “professor” kunnen worden maar elk kind krijgt genoeg bagage mee om een goede toekomst op te bouwen. Op een gebroken been na, zijn er geen extra uitgaven voor medische zorg nodig geweest.

We willen graag meer doen. Om een groei binnen de Stichting te bewerkstelligen hebben we het idee opgepakt om de mogelijkheid te bieden voor het adopteren van een centrum. Hierbij denken we aan een groep personen die met elkaar een centrum over een langere tijd adopteren. Dit kunnen bijvoorbeeld, families, verenigingen, kerkgenootschappen of bedrijven, enzovoort zijn. Deze personen dragen met elkaar, voor een afgesproken periode, de operationele kosten van een bepaald centrum. De kosten hangen af van het aantal kinderen in het gekozen centrum. Het is mogelijk om de naam van deze groep aan het centrum te verbinden en desgewenst daarmee uiting te geven. Mocht u meer over de mogelijkheden willen weten, kunt u contact opnemen met ons. 

Op 17 mei aanstaande organiseren we het 3e Joy for Children dinerevent. Ook dit jaar vindt het event plaats bij Grieks- Mediterraans restaurant Grand Athina in Leerdam. De twee voorafgaande jaren was een succes. Hierbij willen we u graag uitnodigen voor het bijwonen van dit event. Voor € 50,- PP., een mooie avond met een heerlijk keuzemenu en gezelligheid waarmee u de Stichting steunt. U kunt zich nu al aanmelden. Vorig jaar hebben we helaas een paar aanmeldingen niet kunnen honoreren omdat er een beperkt aantal beschikbare plaatsen zijn. Reden genoeg om u snel aan te melden! Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children.

Enkele van onze sponsors: