Mei 2018

Hierbij het laatste nieuws over en van de Stichting Joy for Children.

Februari jongstleden zijn John van Est en Dick de Vos voor het jaarlijkse bezoek naar India afgereisd. Naast het reguliere werk van boekencontrole, beleid en visie bespreking is er veel aandacht en tijd voor de kinderen ingeruimd. Het is elk jaar weer een groot genoegen om zelf ter plaatse te zijn en de ontwikkeling van de kinderen te ervaren. Het is een cliché, maar hier doen we het met z’n allen voor. De kinderen maken het allen goed. Verkeren in goede gezondheid, goed gevoed, wel gekleed, blij en regelmatig ondeugend. Dit laatste hoort er gelukkig ook bij.

Uit de boeken blijkt dat alles ordelijk verloopt. We hebben geen misstanden of verkwisting kunnen constateren. Desondanks blijven we kijken of we het beter kunnen doen. Hoe efficiënter we werken, des te meer kinderen kunnen we helpen binnen hetzelfde budget. We hebben ons nieuwe beleidsplan vastgesteld. Dit document wordt driejaarlijks gemaakt om ons richting te geven waar we naar toe willen met de Stichting. Een van de doelen uit het beleidsplan is verder te groeien naar 600 kinderen. Dat is een vermeerdering van 20%. Wij geloven dat dit mogelijk moet zijn. Uiteraard calculeren wij uw blijvende steun in, maar het prikkelt ons ook om nieuwe inkomstenbronnen te ontwikkelen en te vinden. Het beleidsplan kunt u vinden op www.joyforchildren.com.

In maart hebben we het 3e Joy for Children diner-event georganiseerd. Dit jaar is het aantal deelnemers van voorgaande jaren dik overtroffen. We hadden 102 inschrijvingen, met één netto opbrengst van € 2.120,- Een prachtig bedrag, waarbij iedereen ook nog een mooie avond heeft gehad. Achteraf blijkt dat er nog een paar meer deelnemers bij hadden gekund. Volgend jaar gaan we er weer voor en proberen 2019 te overtreffen. De datum voor volgend jaar is reeds vastgesteld, namelijk 26 maart 2020. Deze mag u alvast noteren en opgeven mag zelfs ook al.

In India is men er terdege van doordrongen wat er allemaal nodig is om de geboden steun te ontvangen gebeurt zoals op dit moment. De staf is zich ervan bewust dat we de financiële middelen niet van de bekende boom kunnen schudden. Zij zijn dankbaar naar u toe. Tijdens ons bezoek kregen we spontaan een brief mee welke voor een ieder van u bestemd is. Graag voegen we deze brief als bijlage toe.

Wij als bestuur danken u uit naam van Joy for Children voor de ontvangen steun en hopen samen met u, dit werk voort te zetten. Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom op NL28ABNA0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Ook namens, Marianne, Dim, John en Ton, een hartelijke groet,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: