Juli 2018

In India is het nieuwe schooljaar weer gestart. In tegenstelling tot Europa start men in India op de 1e juni. We zijn inmiddels het 12e Joy for Children schooljaar ingaan. Dit brengt met zich mee dat er kinderen die van het begin af aan bij ons zijn, ons nu verlaten. Deze kinderen gaan door studeren of werken.

Soms komt het voor dat kinderen ons na 10 jaar basisschool verlaten. Dit is voor de start naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen gaan dus tussentijds weg uit ons zorg- en onderwijscentrum. Deze vroegtijdige beëindiging komt voort uit een tussentijdse check van de  thuissituatie. Deze check doen we elk jaar in december bij de 10e klas leerlingen.

Kinderen komen bij ons binnen als ze hulpbehoevend zijn. In de jaren dat ze bij ons zijn wijzigt soms de thuissituatie. U kunt hierbij denken aan een alleenstaande ouder die hertrouwt of elders een goed betaalde baan vindt. Wanneer de (financiële) thuissituatie zo is verbeterd dat de kansen voor het kind gelijk zijn aan de kansen in ons centrum, vullen we deze plaats in door een ander hulpbehoevend kind.

Dit jaar hebben we ruim 50 nieuwe kinderen mogen begroeten. Dat wil zeggen, dat er een gelijk aantal kinderen op eigen benen kan staan en er voor hen een goede basis is gecreëerd voor een goede toekomst.

De staf in India is bezig met het organiseren van de jaarlijkse, algehele, medische check up. Tijdens deze check wordt speciaal aandacht gegeven aan de ogen. Hiervoor komen specialisten langs. In de volgende nieuwsbrief hopen we u daar meer over te vertellen.

Alle kinderen zijn weer in het nieuw gestoken en voorzien van de nodige schoolmaterialen. De laatste maanden zijn er geen ernstig zieken geweest. Een enkel kind moest voor behandeling naar het ziekenhuis voor een arm of beenbreuk, maar daar is het bij gebleven.

Dit werk is mogelijk dankzij uw steun. Graag willen we er nog eens op wijzen dat u ons kunt steunen met de aankopen bij internetwinkels. Het kost u niets extra’s maar Joy for Children ontvangt een kleine provisie. U kunt deze sites vinden via een doorlink op onze website of rechtstreeks op de sites: https://joyforchildren.doelshop.nl/  en/of https://gratisdoelensteunen.nl/p/445/stichting-joy-for-children
 

Ons Joy for Children tennistoernooi staat weer gepland! Dit toernooi wordt gehouden op woensdag 11 september aanstaande. U speelt meerdere partijen. We gaan proberen om zoveel mogelijk wisselende tegenstanders te plannen. Een verloting met mooie prijzen, en ….. bovenal gezelligheid!! Doet u weer mee? Maakt u anderen ook enthousiast om mee te doen? Opgeven kan via info@joyforchildren.com of bij een van de bestuursleden.

Wij als bestuur danken u uit naam van Joy for Children voor de ontvangen steun en hopen samen met u dit werk voort te zetten.

Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children.

Enkele van onze sponsors: