December 2019

Hierbij informeren wij u over de Stichting Joy for Children.

Ook dit jaar zijn de waterproblemen tijdens het regenseizoen meegevallen. Een paar dagen heeft het water bij enkele centra hoog gestaan maar alle centra zijn uiteindelijk droog gebleven. Mede dankzij de hoge ligging van de gebouwen ten opzichte van het straat niveau.

In augustus is de jaarlijkse medische check geweest. Tijdens deze check zijn een paar zaken aan het licht gekomen. Een paar kinderen lijden aan Hepatitis B en een aantal kinderen bleken knokkelkoorts, tyfus en of griep te hebben. Voor de behandeling van de kinderen met hepatitis B moet er gedurende een half jaar, maandelijks naar een regionaal ziekenhuis op 60 km afstand worden gereisd. De totale behandeling kost ca. € 200,- Voor ons is dit te overzien, voor de familie is dit een half jaarsalaris. Het is fijn dat we deze zorg kunnen bieden.

De uitkomst van deze laatste medische check is voor ons wel een signaal om aan dit onderdeel van zorg meer aandacht te schenken. Het kan niet zo zijn dat signalen van deze aard alleen tijdens de jaarlijkse check worden geconstateerd.

De jaarlijkse schoolcontributies voor de studenten zijn ook weer uitgereikt. De voortgezette opleidingen worden vanuit de overheid bekostigd. De studenten moeten zelf voor de jaarlijkse contributie zorgdragen. Dit is per student ca € 45,- Voor dit relatief kleine bedrag worden deze kinderen in de gelegenheid gesteld om een vervolg opleiding te volgen.

De veranderingen in de keuken van centrum 3 ten aanzien van het kooktoestel werpt zijn vruchten af. Naast het aspect veiligheid en werkomstandigheden wordt er beduidend minder gas verbruikt. De besparing ligt bij 14% reden temeer voor ons om qua constructie en ook financieel actie te ondernemen om deze wijziging in alle centra door te voeren.

Begin februari zal ondergetekende, vergezeld van onze penningmeester Ton Boshuis, het jaarlijkse bezoek aan de organisatie in India brengen. Naast de reguliere boekcontrole wordt er ook gesproken over de toekomst. Plannen zullen worden gemaakt en kritische noten gezet daar waar nodig. In de volgende nieuwsbrief zullen we u daar over informeren.

Ons 4e Joy for Children dinerevent staat weer gepland! Op donderdag 26 maart 2020 organiseren we het 4e Joy for Children Diner-Event. Noteer deze datum vast in uw agenda. Voor € 55,- kunt u weer genieten van een driegangen menu naar keuze met gratis drankjes! Een uitstekende gelegenheid om Joy for Children te steunen en anderen uit te nodigen voor een gezellige avond, U kunt zich opgeven via info@joyforchildren.com of bij één van de bestuursleden.

Graag willen we er nog eens op wijzen dat u ons kunt steunen met de aankopen bij internetwinkels. Het kost u niets extra’s maar Joy for Children ontvangt een kleine provisie. U kunt deze sites vinden via een doorlink op onze website of rechtstreek op de sites: https://joyforchildren.doelshop.nl en/of https://gratisdoelensteunen.nl/p/445/stichting-joy-for-children

Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Wij als bestuur danken u uit naam van Joy for Children voor de ontvangen steun en hopen samen met u dit werk voort te zetten. Ten slotte wensen wij u en uw familie een fijne kerst, een goede jaarwisseling en veel gezondheid voor het komende jaar.

Ook namens, Marianne, Dim, John en Ton, een hartelijke groet,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: