Mei 2020

Geachte donateur en belangstellende,

Hierbij informeren wij u graag over het werk van de Stichting Joy for Children. Allereerst onze excuses voor de lange periode van stilte na de nieuwsbrief van december 2019. Het is voor u en ons in deze periode een onzekere tijd. Er gebeurde telkens nieuwe dingen waardoor we hebben gewacht om de nieuwsbrief te schrijven. We willen u de informatie graag zo actueel mogelijk doen toekomen.

Als eerste willen we u laten weten dat onze secretaris, John van Est, is getroffen door het Corona virus. Zijn toestand is lange tijd erg onzeker geweest. Inmiddels is John vrij van het virus, hij is van de IC af en kan nu verder werken aan zijn herstel. Hierdoor zijn ook enkele zaken, zoals bedankbrieven na een donatie blijven liggen. We hopen van harte dat John weer snel hersteld is.

Begin februari, zijn Ton Boshuis en ondergetekende voor het jaarlijkse bezoek naar India geweest. Naast de controle van boeken en het samenstellen van de nieuwe begroting is er tijd besteed aan de kinderen. Het gaat hen allen goed. Wel gevoed, gelukkig en blij. Primair is dit waar het om draait. Schoolresultaten zijn ook prima te noemen. Al met al de basis voor een goede toekomst.

Voor ons bezoek is er een verzoek ontvangen voor ondersteuning van een tehuis waar 35 meisjes verblijven. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Dit tehuis is onderdeel van het Indiase Leger Des Heils en gevestigd in Eluru. In deze regio bevinden zich ook ons kantoortje en een viertal Joy for Children centra. Ton en ik hebben een bezoek gebracht en de situatie aanschouwd. Deze 35 meisjes komen allen uit de gebieden waar geen mogelijkheden zijn om naar school te gaan. De ouder(s) horen bij de allerarmste. De kinderen worden in dit tehuis, met de weinig beschikbare middelen, zo goed en zo kwaad als dit gaat verzorgd. Er wordt ’s morgens een ontbijt en ’s avond een maaltijd verstrekt. Het eten wordt gekookt op een hout gestookt fornuis. Als er middelen beschikbaar zijn krijgen de kinderen één keer per jaar een nieuw setje kleding. Eén keer per maand mogen de ouder(s) komen om wat extra spullen te brengen. Dit schiet er vaak bij in, omdat de afstand gewoonweg te ver is. Als een kind medische hulp nodig heeft, welke niet wordt vergoed door de staat, wordt zij terug gestuurd naar huis. Veelal met dramatisch gevolg. Stromend water is er niet. Er wordt water uit een put gepompt. Dit wordt gedronken en gebruikt om te wassen. Over de toilet en douche faciliteiten nog maar niet te spreken. Wij als bestuur van Joy for Children zijn unaniem van mening dat wij deze kinderen moeten ondersteunen.

De onderneming Boshuis thuis in water heeft toegezegd de aanleg van stromend water met bijbehorend leidingwerk te sponsoren. Hierdoor kunnen de meisjes douchen en water uit de kraan tappen. Joy for Children heeft de verstrekking van drie stuks ondergoed, maandelijks een hygiëne pakket bestaande uit ; tandpasta, tandenborstel ( drie maandelijks) , twee soorten zeep, shampoo, kokosolie en dergelijke op zich genomen. Daarnaast ontvangen de kinderen voor elke avond een snack en zijn ze allen voorzien van een nieuwe schooltas.

In de voorgaande nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we in onze centra de losse kooktoestellen zullen vervangen voor gemetselde kooktoestellen. Inmiddels zijn er een aantal vervangen. We hebben de goede en bruikbare oude toestellen geschonken aan dit tehuis. We gaan ons inzetten om dit tehuis met 35 meisjes blijvend te ondersteunen.

Ook in India slaat het corona virus om zich heen. 14 maart heeft de Indiase regering besloten tot een volledig Lock down. Dit heeft ook in india een geweldige impact. Niet van huis kunnen om te werken is namelijk geen inkomen. De centra van Joy for Children mochten niet open blijven. Alle kinderen zijn nu thuis waar ze verblijven bij hun ouder(s) of naaste familie. Na overleg met de overheden hebben we toestemming gekregen om de kinderen thuis te voorzien van voedings- en hygiënepakketten, zoals we normaliter verstrekken in onze centra. Het is prachtig dat we in staat zijn gesteld om dit te doen, maar het heeft echter ook een keerzijde. Wat wij verstrekken, is voor één of in sommige gezinnen voor meerdere kinderen, afhankelijk wie er bij ons in de centra wordt verzorgd. De realiteit is echter dat nu het hele gezin er van moet/zal eten. In overleg met de Indiase staf hebben we besloten om ons noodfonds aan te spreken. We hebben een “hulp aan ouders programma” opgezet. Per kind hebben we een extra voedingspakket samengesteld wat we maandelijks verstrekken. Het totale programma bestaat dus uit 502 extra familiepakketten, die bij elkaar een bedrag van € 1.500,- per maand kosten. Voor een relatief laag bedrag helpen we alle families door deze moeilijke tijd heen. Mocht u een bijdrage aan het noodfonds willen doen, is dit bij deze van harte welkom.

Als laatste willen we u op de hoogte brengen dat ons bestuurslid Marianne haar functie per maart jongsleden heeft neergelegd. De werkzaamheden voor Joy for Children waren voor Marianne niet meer te combineren met haar privéomstandigheden. Wij danken Marianne nogmaals voor haar inzet en bijdrage aan de Stichting. Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Wij als bestuur danken u uit naam van Joy for Children voor de ontvangen steun en hopen samen met u dit werk voort te zetten

Ten slotte wensen wij u en uw familie sterkte en veel gezondheid in deze onzekere tijd.

Namens, Dim, John en Ton, een hartelijke groet,

Dick de Vos

Enkele van onze sponsors: