December 2020

Hierbij informeren wij u weer over het werk en voortgang van de Stichting Joy for Children. Helaas beginnen we deze brief met twee droevige gebeurtenissen. Na onze laatste nieuwsbrief van mei jongstleden is ook India in de greep van het COVID-19 virus gebleven. Daar waar het in eerste instantie leek mee te vallen, heeft het virus in alle hevigheid om zich heen gegrepen. Ondanks de lockdown van 14 maart zijn de besmettingen flink opgelopen tot dagen van soms wel boven de 100.000 besmettingen per dag. Inmiddels zijn er, officieel geteld, meer dan 140.000 doden te betreuren. Het werkelijke cijfer zal nog veel hoger zijn. Wat betreft het corona virus waren we blij en dankbaar dat we tot 12 november binnen de organisatie geen enkel geval van besmetting hadden. Zowel niet bij de kinderen, als bij de families en medewerkers van de Indiase Stichting. Wellicht komt dit mede door de informatie die wij verstrekken en de gedragsregels waar scherp op wordt gelet. Ook de staf motiveren we door goede informatie te geven. Deze informatie wordt ondersteund door het verstrekken van mondkapjes en hygiëne/ontsmettingsmiddelen. Al in maart hebben we bijvoorbeeld 1800 wasbare mondkapjes laten maken en verstrekt aan de kinderen en medewerkers.

Echter op donderdag 12 november werd er besmetting geconstateerd bij één van onze centrumleiders, de heer Benoni Boda. De klachten waren zodanig dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het staatsziekenhuis waar men normaliter gebruik van moet maken had geen bed meer beschikbaar. Een privékliniek wilde eerst de rekening betaald zien alvorens men wilde starten met behandelen. Om dit de regelen had men tijd nodig, die er niet was. In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 november is De heer Benoni Boda overleden. Benoni was de leider van Centrum 3. Ons grootste centrum met 136 kinderen. Benoni was een toegewijde man, met een hart voor zijn omgeving en de kinderen. Hij was vanaf de start van Joy for Children bij de Stichting werkzaam. Bijna op de dag af heeft hij 13 jaar alles wat hij in zich had voor de kinderen gegeven.

Nog maar net twee weken na dit overlijden werden we op 28 november gebeld door Nimshi, de zoon van Martin, met het bericht dat Martin plotseling was komen te overlijden. Dit is een enorm verlies voor zijn familie en de Indiase organisatie. Martin was bij de Stichting betrokken van voor de oprichting in november 2007. Samen met Martin zijn de ideeën ontwikkeld voor de oprichting van Joy for Children als zorg- en onderwijsinstelling, en verder door ontwikkeld tot op het huidige niveau. Martin was de spin in het web. April 2019 heeft Martin te kennen gegeven het stokje over te dragen aan zijn zoon Nimshi. Vanaf die tijd is Nimshi fulltime bij Joy for Children betrokken. Martin en Nimshi zijn in al het werk wat er moest worden gedaan samen opgetrokken. Het laatste halfjaar was de situatie al zo gegroeid dat Martin als het ware Nimshi hielp in plaats van andersom. Nimshi is 25 jaar en heeft twee opleidingen in het voortgezet onderwijs genoten. Een opleiding engineering en een opleiding sociale wetenschappen. We koesteren aan Martin en Benoni zeer goede herinneringen en zullen hen missen.

Bij het uitgaan van deze brief heeft de Indiase regering besloten de lockdown op te heffen. Het besluit om (bijna) alles weer vrij te geven is genomen op economische gronden. Het land stevende af op een economische catastrofe. De basisscholen zijn eind november gefaseerd weer opengegaan. Scholen zijn gestart met de hoogste groepen, een week later gevolgd door de lagere groepen. De ouders mogen zelf besluiten of hun kinderen wel of niet naar school gaan. Zorg en onderwijscentra zoals bij Joy for Children mogen nog niet worden heropend. Volgens de laatste berichten mogen ook wij medio maart 2021 weer openen. Tot die tijd blijven de kinderen nog thuis en of bij familie. We blijven de zorg bieden zoals we dat vanaf mei hebben gedaan met hygiëne en voedselpakketten. Ook als er medische zorg nodig is zijn we nog steeds in staat dit te organiseren en te begeleiden. Het Ouder-ondersteuningsprogramma is vanaf 1 oktober in afgeslankte vorm doorgezet. Een aantal families kan zelf weer een inkomen genereren. Daar waar dit het geval is, stopt het ondersteuningsprogramma voor de hele familie.

We hebben gelukkig ook goed nieuws te vermelden. Namelijk; we mogen een nieuw bestuurslid aan u voorstellen. Haar naam is Jeanet Koch. Jeanet heeft de functie van secretaris op haar genomen. Dit “stokje” heeft Jeanet overgenomen van John van Est. John blijft betrokken bij Joy for Children in de functie van algemeen bestuurslid met nog een aantal extra taken, gedelegeerd vanuit het secretariaat, welke hij zal blijven vervullen. Onderstaand stelt Jeanet zich aan u voor:

Ik ben Jeanet Koch, geboren in 1967, getrouwd in 1993 met Johan en moeder van twee, inmiddels, bijna-volwassenen, Noah (20) en Hannah (15). Ik woon in Leerdam en werk sinds 2017 bij een installatiebedrijf op het gebied van professioneel beeld, licht en geluid. Ik ben hier medeverantwoordelijk voor marketingactiviteiten maar houd mij ook bezig met Personeel & Organisatie en office-management. Mijn werkverleden begint bij een organisatieadviesbureau in Leerdam/Heukelum. Daarna heb ik 23 jaar gewerkt bij een internationaal bedrijf als Management Assistente. Hier heb ik zowel Dick als John leren kennen. Ook na die tijd hebben wij contact gehouden en toen ik dan ook benaderd werd voor toetreding tot de Stichting Joy for Children, hoefde ik niet heel lang na te denken. De werkervaring die ik heb kan ik zeer goed gebruiken bij mijn secretaris rol. Een aantal jaren heb ik als vrijwilliger gewerkt bij een tennisvereniging in de jeugdcommissie. Door te veel druk en te veel verplichtingen ben ik daarmee gestopt. Toen ik echter werd benaderd door John en mij enigszins had ingelezen in de doelstelling van Joy for Children, was ik al snel overtuigd. Ik hoop zeker een positieve bijdrage te kunnen leveren. Hoe mooi is het om kinderen te ondersteunen en ze een betere toekomst te kunnen geven. Jeanet

De extra kosten met betrekking tot de extra ondersteuning aan de kinderen en hun families hebben wij uit het noodfonds gefinancierd. Hierdoor is dit potje behoorlijk geslonken. Gelukkig hebben we - waarvoor dank- al extra giften ter aanvulling mogen ontvangen. Echter, er is meer uitgegaan dan er is ingekomen. Zo hebben we al twee jaar op rij ons Joy for Children tennistoernooi, vanwege de pandemie, niet kunnen organiseren. Ook het diner event hebben we moeten cancelen. Normaliter zijn dit de activiteiten die ons helpen de begroting sluitend te krijgen. Ook zijn er enkele opzeggingen van donateurs en de losse giften zijn wat teruggelopen. Naar onze inschatting heeft dit alles te maken met de pandemie. We realiseren ons dat we in een tijd leven waarin het ook voor u financieel lastig kan zijn. Ondanks diewetenschap voelen wij ons vrij om aan u (extra) financiële ondersteuning te vragen. Het afgelopen jaar hebben we lege inktcartridges en toners verzameld. Onlangs hebben we deze ingeleverd bij een opkoper en hier het mooie bedrag van € 259,- voor ontvangen. Het loont dus de moeite. Mocht u lege cartridges of toners hebben, laat het ons weten, we willen ze graag hebben. Ondanks de vervelende periode zijn we in staat om hulp te bieden aan de allerarmsten. Het gaat op dit moment anders dan dat we voor ogen hebben maar hoe dan ook we kunnen de kinderen de,nodige zorg bieden. Kinderen zijn niet ziek, worden goed gevoed, gekleed, verzorgd en hebben allen een droge plek om te verblijven en te slapen. Opleidingen staan op een laag pitje maar op dit moment moet wat het “zwaarst is, het zwaarst wegen”. In het vertrouwen dat het ooit weer anders en normaal zal zijn, blijven we ons best doen. Dit is mogelijk met de zeer gewaardeerde hulp van U als donateur. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. Extra giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children.

Tenslotte wensen wij u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. Samen met u hopen we op een nieuw jaar met een ommekeer, waardoor het COVID-19 virus uit onze samenleving verdwijnt. Tot deze tijd veel sterkte en een goede gezondheid toegewenst.

Enkele van onze sponsors: