Maart 2021

Hierbij informeren wij u weer over het werk en voortgang van de Stichting Joy for Children. Voorgaande jaren ontving u rond deze tijd een nieuwsbrief waarin normaliter ook verslag werd gedaan van ons jaarlijks bezoek aan de organisatie in India. Dit jaar is het, net zoals vele zaken, anders gelopen. We zijn, vanwege Corona, niet op bezoek geweest. Het is gelukkig goed mogelijk om contact te houden en te overleggen. We communiceren zoveel mogelijk via de moderne technieken zoals Zoom, FaceTime en mail. Ook de Excel- en Word-bestanden schieten over en weer tussen Nederland en India.

Het is fijn om te melden dat we de zorg aan de kinderen op een goed niveau in stand kunnen houden. De centra zijn helaas nog steeds gesloten. Toestemming om weer te openen wordt telkens doorgeschoven. Daar de eerste berichten ons vertelden dat we half maart weer open zouden mogen, zijn nu de berichten voor opening begin mei. Op dit besluit is geen enkele invloed van onze zijde mogelijk. We kunnen alleen maar afwachten.

De Indiase media melde medio maart het volgende: Aan het begin van de coronapandemie werd in India gevreesd voor het ergste. Inmiddels heeft het land, na de Verenigde Staten, met ruim elf miljoen besmettingen het hoogste aantal coronagevallen. Toch gaat het goed in India. Van uitpuilende ziekenhuizen is geen sprake. Het relatieve sterftecijfer is veel lager dan elders en het aantal nieuwe gevallen per dag gaat in bijna het hele land al weken omlaag. Op het hoogtepunt, in september 2020, werden in India dagelijks bijna 100.000 mensen positief getest. Nu is dat zo'n 12.000. En dat terwijl de maatregelen al sinds vorig jaar juni geleidelijk aan versoepeld worden. Bijna alles is weer volledig open, inclusief de bioscopen, die sinds deze maand weer alle stoelen mogen verkopen. Mensen maken zich duidelijk minder zorgen. ln Delhí, waar in december nog 30.000 gevallen van corona waren en nu nog maar 1000, is het druk op openbare plekken en dragen zichtbaar minder mensen het verplíchte mondkapje. "Ik denk dat het ergste achter de rug is", zegt de vooraanstaande viroloog Shahid Jameel. "Een mogelijke reden is de jonge bevolking van India: twee derde van de mensen is onder de 35 jaar. Bij jongere mensen is de besmetting vaak asymptomatisch of milder. Dus veel mensen worden niet eens getest, maar wel blootgesteld. Dat is niet te zien in de officiële aantallen positieve gevallen." Een tweede mogelijke verklaring is dat mensen ín India, en ook in andere Zuid-Aziatische landen, hun hele leven met veel besmettelijke zíektes te maken krijgen, zegt Jameel: "Daardoor is de aangeboren of algemene weerstand hoger. Dit houdt het virus onder controle in de keel en neus, maar laat het niet toe in de longen.".

Al met al gaat het nu gelukkig de goede kant op en wij verwachten dat binnen enkele maanden de centra weer normaal operationeel zijn. Het zou fijn zijn als dit voor 1 juni mag, de start van het nieuwe schooljaar.

We zijn in India nu dertien jaar operationeel. De laatste jaren hebben al tientallen kinderen afscheid genomen van Joy for Children. Zij hebben de leeftijd, vooropleidingen afgerond, en genoeg bagage om op eigen benen te staan. Sommige kinderen gaan werken, anderen gaan een vervolgstudie doen. Tot op heden komen alle kinderen goed terecht en hebben ze bij ons voldoende basis meegekregen voor de toekomst. Daar waar mogelijk blijven we de kinderen volgen. Door de Indiase staf is er een systeem opgezet waardoor met de meeste kinderen contact wordt onderhouden. Bij sommigen is dit niet mogelijk omdat ze zijn vertrokken naar een andere omgeving, vaak ver weg van de centra.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het overlijden van twee stafleden, Martin en Benoni. Daarin hadden wij u ook verteld over Nimshi, de zoon van Martin, die de taken van zijn vader heeft overgenomen. We zijn verheugd te melden dat dit erg goed gaat. Uiteraard wordt hij nog stevig ondersteund vanuit het Indiase comité maar hij weet zich goed in zijn rol te bewegen. De opvolging van Benoni, centrum 3, is ook geregeld. Deze functie is ingevuld door een dame die al 13 jaar -vanaf het begin bij centrum 3- betrokken is en alle ins en outs kent. Zij verrichtte ook al veel hand- en spandiensten voor Benoni. Hiermee is de continuïteit in dit centrum ook gewaarborgd.

Op dit moment zijn we aan het budgetteren. Het financiële jaar van de Stichting loopt van 01 april tot 31 maart. Normaliter is dit de tijd dat we terugkijken naar onze inkomsten over het afgelopen jaar. Het zal u niet verbazen dat we minder hebben ontvangen dan uitgegeven. De landelijke tendens is dat de Goede Doelen, vanwege Corona, minder inkomsten hebben dan gebruikelijk. We missen daarnaast ook de inkomsten uit het jaarlijkse dinerevent en het Joy for Children tennistoernooi. Zodra de wet- en regelgeving het toelaat buigen we ons weer over het organiseren van deze twee activiteiten. Gelukkig hebben we kunnen putten uit het noodfonds dat in de voorbije jaren is gevuld. Het saldo is echter zover teruggelopen dat de bodem in zicht is. We realiseren ons dat we in een tijd leven waarin het ook voor u financieel lastig kan zijn. Ondanks die wetenschap voelen wij ons vrij om aan u (extra) financiële ondersteuning te vragen. Extra giften zijn altijd welkom op NL2SABNA 0595 3660 74t.n.v. Joy for Children.

Tenslotte: we zijn blij en dankbaar. Deze blijdschap en dankbaarheid willen we graag met u delen. Het is fantastisch om te ervaren wat we samen met u, in zo'n groot land als India, bewerkstelligen. Inmiddels hebben we al zoveel kinderen een goede basis gegeven voor een betere toekomst. Een toekomst met perspectief, zowel in gezondheid, op sociaal vlak en met een goed zicht op kostwinnersvlak.

Enkele van onze sponsors: