December 2021

Hierbij informeren wij u weer graag over het werk en de voortgang van de Stichting Joy for Children.

Gelukkig kunnen we deze nieuwsbrief starten met goed nieuws. Vanaf de eerste november week zijn alle centra en het meisjes hostel weer operationeel. Alle kinderen worden nu weer ondersteund op de gebruikelijk wijze. Ook de studenten gaan weer naar college. Het is bijzonder dat alle kinderen weer in goede gezondheid terug zijn. In de anderhalf jaar durende periode hebben we geen enkel kind verloren aan ziekte of anderszins. Tussentijdse wisselingen in verband met leeftijd of afronding van de studie zijn niet gebeurd. We hebben dit uitgesteld om het leed binnen de families niet groter te maken dan het al was.

Ten aanzien van de ondersteuning aan de studenten hebben we met de aanvang van dit schooljaar enkele veranderingen ingevoerd. In het verleden ondersteunden we de studenten zoveel mogelijk op de wijze die voor alle kinderen binnen de centra geldt. Zoveel mogelijk, omdat volledige zorg of ondersteuning niet voor elke student mogelijk was in verband met de studieagenda en/of de locatie waar de student studeerde. De locatie is vaak zover van het centrum gelegen dat deelname in het centrum gewoonweg niet mogelijk is. Ook de variatie in leerstof van basisschool en voortgezet onderwijs is zo groot dat het voor onze leerkrachten lastig te combineren is.

Het doel van Joy for Children is het helpen van de meest zorgbehoevende kinderen. Er is een samenhang tussen leeftijd en hulpbehoevendheid. De studenten zijn allen minimaal 15 jaar oud, goed ontwikkeld en dragen de bagage, die over de jaren binnen Joy for Children is opgebouwd, met zich mee. In theorie zou je ook kunnen zeggen dat zij een plaats bezet houden voor meer zorgbehoevende kinderen. De nieuwe koers is om de studenten alleen financieel te ondersteunen. Door deze nieuwe koers zijn we nu in staat om in onze centra 502 kinderen volledig te verzorgen, daarnaast ondersteunen we 25 meisjes in het hostel d.m.v. kleding en springen- daar waar het nodig is- financieel bij. Ook ondersteunen we op dit moment 101 studenten financieel. Het is ook goed om te vermelden dat de Indiase staat de kosten voor onderwijs van de studenten voor haar rekening neemt.

Joy for Children is gedurende de anderhalf jaar dat de centra gesloten moesten zijn, loyaal gebleven aan de medewerkers én de medewerkers op hun beurt aan de Stichting. De loyaliteit van ons naar de medewerkers bestond onder andere uit het doorbetalen van de salarissen. Iets wat in India niet gebruikelijk is. Als je niet kunt werken, om welke reden dan ook, ontvang je geen salaris. De medewerkers hebben zich op hun beurt ingezet om de kinderen thuis te ondersteunen, de gebouwen te onderhouden en alles te doen wat noodzakelijk was. Koks waren aan het poetsen en leerkrachten aan het distribueren, om maar iets te noemen. Nu de centra weer operationeel zijn, is er naar wij hopen een einde gekomen aan een vervelende tijd. Het blijft echter onzeker, ook in India lopen de besmettingen weer op. We blijven de kinderen onderrichten in voorzorgsmaatregelen en stellen de benodigde materialen beschikbaar.

Graag wil ik nogmaals benoemen dat de leiding in India flexibiliteit en een grote inzet heeft getoond. Het is niet niets na wat er is gebeurd, Een aantal leidinggevenden zijn ons ontvallen. Maar ook Nimshi, die nog maar net gestart was, en nu alles op zijn schouders kreeg in een zo turbulente tijd. De getoonde werkwijze geeft vertrouwen voor de toekomst. Vertrouwen voor ons maar zeker ook voor u als donateur. Vertrouwen dat de donaties niet voor niets worden gedaan. Het heeft zich bewezen dat in de achterliggende jaren een goed fundament is gebouwd voor een blijvende continuïteit, ondanks invloeden van plotseling sterk veranderde omstandigheden.

Het Diner Event wat in 2020 gepland stond en waarvoor we wederom een behoorlijk aantal aanmeldingen hadden, is om de bekende reden toen uitgesteld. Ook nu blijft het nog onzeker wanneer we dit alsnog kunnen organiseren, maar we hebben goede hoop op het voorjaar van 2022. Uiteraard blijven de reeds betaalde reserveringen voor dit Event geldig en houden wij u graag op de hoogte van een eventuele nieuwe datum.

Hierbij willen wij ook u bedanken voor uw loyaliteit aan Joy for Children. Zonder u is het voor ons niet mogelijk om aan zoveel kinderen de broodnodige zorg te geven. Giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Enkele van onze sponsors: