April 2022

Hierbij informeren wij u weer graag over het werk en de voortgang van de Stichting Joy for Children. In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat de centra weer open mochten. Dit was helaas voor korte duur. Het Coronavirus stak de kop weer op waardoor alles weer in een Lockdown moest. Zo ook onze centra. Dit hield in dat we de nodige zorg weer enkele maanden bij de kinderen thuis hebben aangeboden. Door de ervaringen, opgedaan tijdens de eerste Lockdown, konden we snel schakelen en werden de kinderen in hun behoeften voorzien.

Een aantal kinderen binnen onze centra zijn direct getroffen door de gevolgen van het virus. Zo zijn een paar kinderen uit een eenoudergezin -doordat hun overgebleven ouder aan de gevolgen van COVID-19 is overleden- nu volledig wees. Per 1 april mochten de centra opnieuw open. De staatsscholen zijn ook weer operationeel. We zijn blij dat we alle kinderen in goede gezondheid hebben mogen begroeten.

Tussen het verschijnen van de vorige nieuwsbrief en deze nieuwsbrief is er een meisje binnengekomen met een gehoorstoornis. Tot die dag ging zij doof door het leven. Na een door ons georganiseerd onderzoek bleek er aan één oor nog wel wat gehoorcapaciteit aanwezig. Joy for Children heeft een hoorapparaat aan laten meten met als resultaat dat het meisje na een maand zelfs al wat kon spreken. In het verleden hebben we in een soortgelijke situatie hulp geboden. Het meisje van toen is inmiddels vertrokken en functioneert goed in de maatschappij. Ze werkt als naaister in een tassenwinkel.

Per 1 mei aanstaande is het schooljaar 2021/2022 om.
- 49 kinderen zullen een vervolgopleiding starten.
- 26 kinderen verlaten onze centra.
De redenen hiervoor zijn: vervolgopleiding elders, vroegtijdige opname in een staatsstudiebeurs en/of opleiding afgerond. Dit alles resulteert in een verwelkoming van 75 nieuwe kinderen.

In het nieuwe schooljaar zullen we in de centra de zorg continueren aan 502 kinderen, ondersteuning bieden aan 25 meisjes in het Salvation Army Hostel en 90 studenten financieel ondersteunen.

Op financieel vlak hebben de Coronapandemie én de oorlog in de Oekraïne ook zijn weerslag op het budget voor Joy for Children. India heeft te maken met een flinke inflatie, de prijs van het gas is verdrievoudigd (gas gebruiken wij om te koken), transportkosten en verse levensmiddelen -zoals groenten en fruit- zijn een stuk duurder geworden. Ook de salarissen van koks, leerkrachten en ontwikkelingswerkers zijn gerelateerd aan de koopkrachtindex aangepast. De financiële steun en verstrekking van het voedingspakket aan de alleenstaande ouders in het H.I.V. Support Program is ook wat verhoogd. Al met al zullen we circa 10 % meer inkomen moeten genereren om het boekjaar 2022/2023 op een correcte manier sluitend te kunnen krijgen.

Voor wat betreft het dinerevent zijn we ons op dit moment aan het oriënteren voor een geschikte locatie. De locatie waar het event voorheen werd georganiseerd is overgegaan in andere handen. Ook deze locatie wordt weer meegenomen in de overweging. Zodra er meer bekend is over de nieuwe datum en locatie wordt u per omgaand geïnformeerd. Ook de organisatie voor het jaarlijkse Joy for Children tennistoernooi starten we weer op. We hebben er vertrouwen in dat dit event in september/oktober weer kan worden georganiseerd. Ook hierover houden wij u op de hoogte.

Nogmaals willen we hierbij alle donateurs en belangstellenden bedanken voor de steun aan Joy for Children. Zonder uw steun is het voor ons niet mogelijk om dit werk te doen. Wij realiseren ons en ervaren het als bijzonder dat in deze turbulente tijd, waarin de financiële armslag voor velen afneemt, u toch met zo velen Joy for Children blijvend ondersteuning geeft. Dit wordt door de kinderen in India en door ons als bestuur zeer gewaardeerd.

 

Ook namens: Jeanet, Dim, John en Ton, een hartelijke groet.

 

Dick de Vos

 

Giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Enkele van onze sponsors: