December 2022

Hierbij informeren wij u weer graag over het werk en de voortgang van de Stichting Joy for Children. We zijn blij te kunnen vermelden dat ook het “normale” leven in India weer op gang is gekomen. Volgens de officiële cijfers zijn er bijna geen besmettingen meer. Ook het toerisme is nagenoeg weer op het niveau van voor de pandemie.

In juni is het nieuwe schooljaar weer gestart op de gebruikelijke wijze als voor de pandemie:

  • Een aantal kinderen zijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gegaan en worden vanaf nu door ons ondersteund in het studentenprogramma.
  • Ook hebben een aantal kinderen de studie afgerond en zij gaan nu in een arbeidssituatie zelfstandig verder, of zijn een vervolgstudie gestart. De laatstgenoemde groep wordt in de vervolgstudie ondersteund door de overheid.
  • De vrijgevallen plaatsen zijn weer ingevuld. In totaal hebben we, verdeeld over de zeven centra, 75 nieuwe kinderen mogen verwelkomen. 

In de periode van vier tot en met zestien februari aanstaande zullen Ton Boshuis en ondergetekende de Indiase organisatie gaan bezoeken. De laatste reis was drie jaar geleden. Het is een geweldig fijn vooruitzicht om weer op reis te kunnen gaan. Wat is er veel gebeurd in de afgelopen drie jaar. Al de gebeurtenissen rond de pandemie, de centra die geruime tijd gesloten waren, zorgprogramma op locatie voor ruim 600 families. Verschillende leidinggevenden die ons zijn ontvallen. Nieuwe mensen die de vrijgevallen taken op zich moesten nemen.

In het bijzonder Nimshi, een  jonge en relatief onervaren man die plotseling naast het verlies van zijn vader Martin, de taken moest, maar ook het verlangen had, om deze over te nemen. Martin was van meet af aan, de spreekwoordelijke spin in het web, organisator binnen de stichting, vertrouwensman voor velen en uitzonderlijk begaan met de kinderen. Voor Nimshi een grote uitdaging die hij tot op heden goed vervult.

Vanuit Nederland was er geen bezoek mogelijk. Alle contacten, aansturing, adviezen en overleg moesten via de digitale wegen. Als we terugkijken mogen we trots zijn op de mensen in India. Iedereen heeft het uiterste geleverd in bijzonder moeilijke omstandigheden.
Naast de moeilijkheden in de persoonlijke situatie is er bovenal gezorgd voor de kinderen. Bij een ieder was dit prioriteit één. Geen enkel kind is ons ontvallen en alle kinderen zijn in het hoognodige voorzien. Des te meer geweldig om erheen te gaan en de huidige situatie weer live te kunnen bespreken en te aanschouwen. Ondanks de lege plaatsen die we zullen ervaren kijken we er naar uit.

In oktober hebben we het 5e Joy for Children tennistoernooi kunnen organiseren. Het was weer een mooie dag. Gezelligheid, sport en spel met een prachtige opbrengst van ruim € 3.700,-  Dank aan alle deelnemers en sponsoren.

Vrijdag 11 november jongstleden vond het diner-event plaats. Deze keer bij Golfpark De Kroonprins te Vianen. We mochten 78 gasten begroeten. Het was een mooie avond met veel enthousiaste reacties na een heerlijk diner. Een event wat zeker weer voor herhaling vatbaar is. Na afloop  kon de penningmeester een kleine € 2.000,- netto bijschrijven op de rekening van de Stichting.

Tijdens het welkomstwoord van het diner-event heeft Ton het al genoemd. We zijn op zoek naar ‘jonge” enthousiaste bestuursleden. Het huidig bestuur heeft continuïteit van de Stichting hoog op de prioriteitenlijst staan. Waaronder ook de bestuurlijke continuïteit. Wij denken aan personen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Enthousiaste mensen met een hart voor kinderen die zich willen inzetten voor een betere toekomst van de meest kwetsbaren onder ons. Heb je interesse of wil je inhoudelijk wat meer weten? laat het ons weten!. We gaan graag met je in gesprek, er vanaf zien kan altijd nog.
       
Tot slot wensen we een ieder Prettige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2023 toe.

Tevens willen we hierbij alle donateurs en belangstellenden bedanken voor de steun aan Joy for Children het afgelopen jaar. Zonder uw steun is het voor ons niet mogelijk om dit werk te doen.

Wij realiseren ons en ervaren het als bijzonder dat in deze turbulente tijd, waarin de financiële armslag voor velen afneemt, u toch met zo velen Joy for Children blijvend ondersteuning geeft. Dit wordt door de kinderen in India en door ons als bestuur zeer gewaardeerd.

Ook namens; Jeanet, Dim, John en Ton, een hartelijke groet,

Dick de Vos


Giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

 

Enkele van onze sponsors: