April 2023

Hierbij informeren wij u weer graag over het werk en de voortgang van de Stichting Joy for Children.

In februari hebben Ton Boshuis en Dick de Vos een bezoek aan de Indiase organisatie gebracht. Beide zijn erg positief teruggekeerd. Zoals u wellicht weet was dit een bezoek drie jaar na het laatste bezoek vanwege de beperkingen door de Corona pandemie. Het was best een beetje spannend. Spannend, mede vanwege het feit dat er in de afgelopen drie jaar een aantal leidinggevende ons is ontvallen. Er is al die jaren via de moderne media wel nauw contact onderhouden maar live op locatie wordt toch het beste beeld gevormd. We waren aangenaam verrast. De centra functioneren als voorheen, de kinderen zien er allen blij, goed gevoed en gelukkig uit. Buiten de reguliere hulp is er, daar waar nodig, adequaat gereageerd op onverwachte situaties. De uitgaven zijn verantwoord, alles is in de boekhouding goed te herleiden en te volgen. Geen onverwachtse zaken geconstateerd. 

Als we toch ook een minder puntje mogen benoemen, is dit het reguliere onderhoud van de zorg- en onderwijs centra. Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud wat snel aandacht behoeft. Hierbij valt te denken aan schilderwerk, een lekkend dak, computer onderhoud, waterfiltersystemen en in één centrum moet het toiletgebouw worden vernieuwd omdat de stukken beton vanwege betonrot er afbreken. Dit is, gezien de situatie waarin we de laatste paar jaar verkeerden, wel te begrijpen. Nieuwe mensen, geruime tijd de locaties gesloten, en een andere verdeling van taken vanwege de zorg in het “veld” bij de kinderen thuis. Er is een plan van aanpak gemaakt en de werkzaamheden zijn reeds gestart. Het achterstallig onderhoud geeft voor dit jaar wel wat extra financiële druk op de begroting.
Hiervoor zullen we wat extra inspanning moeten verrichten om de begroting sluitend te krijgen. Hulp hiervoor is altijd welkom.

Het schooljaar eindigt eind mei. Alle kinderen zijn druk met de eindejaar toetsen. De 10e klas leerlingen zullen de toetsen maken voor toelating tot een vervolgstudie. Kinderen die doorschuiven naar de vervolgopleidingen zullen ruimte maken voor nieuw op te nemen kinderen. Dit jaar zullen we naar verwachting rond de vijftig kinderen mogen begroeten. Een aantal studenten die de 18 jarige leeftijd hebben bereikt zullen het Joy for Children studenten programma verlaten. Deze groep blijven we wel volgen.

Graag willen we hierbij een paar mogelijkheden onder de aandacht brengen waarmee u ons financieel kunt steunen zonder de “knip” te openen.

  • Lege cartridges en of toners uit de printers. Wij verzamelen ze graag.
  • Aankopen via het portal doelshop.nl. Als via u dit portal Joy for Children als doel kiest, vervolgens de webshop selecteert waar u uw aankomen wilt doen, ontvangt Joy for Children een kleine commissie over uw aankomen. Dit heeft geen invloed op uw aankoopprijs.

Hierbij informeren wij u ook over een bestuurlijke wijziging. Jeanet, onze secretaris, heeft te kennen gegeven uit het bestuur van Joy for Children te treden.. De activiteiten voor de Stichting zijn voor Jeanet moeilijk te combineren met werk en gezin. Wij danken Jeanet ook hierbij heel hartelijk voor de inzet gedurende de bestuursperiode. Door dit besluit willen we graag nog een keer de oproep uit de vorige nieuwsbrief bij u onder de aandacht brengen. Namelijk: We zijn nog steeds op zoek naar “jonge” enthousiaste bestuursleden. Het huidig bestuur heeft continuïteit van de Stichting hoog op de prioriteitenlijst staan. Waaronder ook de bestuurlijke continuïteit. Wij denken aan personen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Enthousiaste mensen met een hart voor kinderen die zich willen inzetten voor een betere toekomst van de meest kwetsbaren onder ons. Heb je interesse of wil je inhoudelijk wat meer weten? Laat het ons weten!. We gaan graag met je in gesprek, er vanaf zien kan altijd nog.

Tevens willen we hierbij alle donateurs en belangstellenden bedanken voor de steun aan Joy for Children. Zonder uw steun is het voor ons niet mogelijk om dit werk te doen. Giften zijn altijd welkom op NL28ABNA 0595 3660 74 t.n.v. Joy for Children

Enkele van onze sponsors: